Dokter de Valk

 

De drijvende kracht. Dokter de Valk is een zeer ervaren arts, die naast de universitaire geneeskunde een aantal alternatieve geneeswijzen heeft bestudeerd. Hij zoekt altijd de samenhang in uw klachten om zo tot een zinnige diagnose te komen waardoor uw gezondheid daadwerkelijk verbetert. Dat is wat anders dan symptomen bestrijden.

Ziekte en veroudering hebben zelfde oorzaak

 
Het is vaak weinig zinvol iedere ziekte apart te behandelen. Er is een fundamentele ontregeling in uw lichaam als u ziek wordt. Dit heeft dokter de valk beschreven in zijn boek: Gezond en Vitaal Oud worden

Integrative dus regulier en alternatief

 
Wij hangen Integrative Medicine aan. Die stelt de therapeutische relatie tussen patiënt en hulpverlener centraal, kijkt naar de gehele mens, gebruikt wetenschappelijk onderzoek en maakt gebruik van alle geschikte therapeutische benaderingen, zorgprofessionals en disciplines

Waarom een bezoek aan ons centrum?

Wij bieden regulier én alternatief
U krijgt een arts die de tijd neemt
Wij zoeken een samenhang in uw klachten
Omdat wij ook alternatieven voor de reguliere behandeling bieden
Omdat wij ook oog hebben voor preventie
Omdat wij evidence based werken
U wilt uw medicatie nog eens goed bekijken met een deskundige
Omdat wij werken met deskundige artsen

Wij helpen u met de volgende problemen/ vragen

Wij behandelen ook kinderen!

Ultramoderne lichttherapie

Wij beschikken over ultramoderne vorm van lichttherapie.  Klik hier voor meer info

Bijzondere aandacht voor de ziekte van Lyme

Gezien het toenemende probleem dat de ziekte van Lyme vormt hebben wij ons hierin gespecialiseerd. Bovendien hebben we intensieve samenwerking met het laboratorium Pro Health, dat de modernste en meest gevoelige laboratoriumonderzoeken in huis heeft om de ziekte te kunnen vast stellen. U hoeft daarvoor dus niet meer af te reizen naar Duitsland.
Meer weten?